Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Križna jama
Nad in pod Prvim jezerom

12. januar 2022, 8 posnetkov

          Posnetki so bili narejeni kot dobrodošlica Bulatiku in njegovi mami. Slike so večinoma velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Sodelujoči: jamski vodnik Alojz Troha - Lojz, z njegovo pomočjo je nastal večji del posnetkov in obiskovalec Primož Jakopin - Klok.

          Stran, besedila in fotografije copyright (c) Primož Jakopin - Klok 2022.


 


 
50730. Najstarejši podpis v jami z ogljem na steno, avtorja A.E. iz leta 1557


 

 


 
50731. Še nerazvozlan napis na steni, narejen 18. septembra 1938


 

 


 
50733. Pogled nazaj iz Zveznega rova nad Prvim jezerom


 

 


 
50736. Pogled naprej po rovu, proti stranskemu rokavu Jezerskega potoka


 

 


 
50737. Kamenje v strugi stranskega rokava, gorvodno


 

 


 
50738. Gorvodni pogled po Jezerskem potoku proti Prvemu jezeru


 

 


 
50740. Ponor Jezerskega potoka


 

 


 
50741. Jamski vodnik Lojz z avtorjem v Vhodni dvorani pri prehodu proti Kittlovim breznom


 

 

Povezani strani:


  

  Nova Radošca, 25. in 29. november 2021     Petnjak, 19. januar 2022  
 


 


Stran, besedila in fotografije je pripravil Primož Jakopin - Klok, član Društva za raziskovanjem jam Ljubljana (DZRJL), ki sprejema tudi pripombe, na naslov primoz jakopin guest arnes si (vstavite pike in afno na ustrezna mesta). Stran je nastala 15. januarja 2022 in bila nazadnje spremenjena 25. januarja.

Naslov: https://www.jakopin.net/primoz/slike/2022/PJ20220112.php
    310