Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Planinska jama
S čolnom do Visoke dvorane

28. april 2021, 12 posnetkov

          Slike so večinoma velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki.

Stran, besedila in fotografije copyright (c) Primož Jakopin - Klok 2021.


 


 
49298. Peščene sipine v Vhodni dvorani, proti dnevni svetlobi


 

 


 
49300. Pogled izpod prvega mostu proti Vhodni dvorani


 

 


 
49304. Pogled na most od spodaj. Pot sloni na parih lesenih tramov iz jelovega lesa, približno 24 krat 32 cm, zamenjanih nazadnje leta 1953. Prvi par bo zaradi dotrajanosti zdaj zamenjan. Vseeno izreden dosežek.


 

 


 
49303. Sledi vodnih gladin v peščini pri mostu


 

 


 
49302. Pogled po strugi proti prehodu, ki pelje v Visoko dvorano, proti toku Unice. Prehod je pod vodo, treba bo s čolnom.


 

 


 
49305. Že na drugi strani, čoln in transportka lepo spravljena na bregu, naprej bo šlo po suhem.


 

 


 
49306. Pogled proti toku na brzice v Visoki dvorani, na prehod proti Sotočju


 

 


 
49307. Pogled po strugi navzdol, proti prehodu, ki pelje proti prvemu mostu


 

 


 
49308. Že precej zasigane stopnice, vklesane v skalo ali v 19. stoletju ali na začetku 20. stoletja


 

 


 
49312. Ob povratku se je s skale v strugi, malo niže od mostu, kjer se je dalo še kar dobro pristati, ...


 

 


 
49310. ... odprl tale pogled proti Vhodni dvorani.


 

 


 
49313. Zadnji pristanek, na peščeno-blatnem bregu, je bil še najlažji, in najbolj varen. Skale so raje ostrorobe kot kaj drugega in nikoli ne veš, koliko drgnjenja obnje utegne biti že preveč ...


 

 

Povezani strani:


  

  Jama v Škofjem lomu, 14. in 21. april     Jama v Zalokah, 5. maj  
 


 


Stran, besedila in fotografije je pripravil Primož Jakopin - Klok, član Društva za raziskovanjem jam Ljubljana (DZRJL), ki sprejema tudi pripombe, na naslov primoz jakopin guest arnes si (vstavite pike in afno na ustrezna mesta). Stran je bila začeta 23. maja 2021 in nazadnje spremenjena 24. maja.

Naslov: https://www.jakopin.net/primoz/slike/2021/PJ20210428.php
    279